Παρασκευή, 29 Απριλίου 2016

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΥ   630 € , ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΤΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΑΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.
ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΟΣΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ  ΤΙΣ  ΔΩΡΕΕΣ  ΤΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΚΕΝΤΡΩΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΟΤΕ , ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ  ΣΤΟ  41ο  ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ   ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΚΕΝΤΡΩΝ  ΟΤΕ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ    ΘΡΑΚΗΣ,  ΠΟΥ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ  ΣΤΗΝ  ΠΟΛΗ  ΜΑΣ  ΣΤΙΣ  26  ΚΑΙ  27  ΜΑΡΤΙΟΥ  2016  .