Πληροφορίες

Ιδρύθηκε το 1963 με την επωνυμία " ΛΕΣΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ Ζ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ", Το 1971έγινε τροποποίηση του καταστατικού με την επωνυμία " ΛΕΣΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ ΘΡΑΚΗΣ", Το 1984 τροποποιήθηκε με την επωνυμία " ΛΕΣΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ" Το 2005 το τότε Διοικητικό Συμβούλιο προέβη σε τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου προκειμένου αυτό να εναρμονισθεί με τις διατάξεις του καταστατικού της Πολιτιστικής Ένωσης Εργαζομένων ΟΤΕ. (Π.Ε.Ε. ΟΤΕ).
Όποιοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις μας πρέπει να είναι εγγεγραμμένα μέλη


Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής Τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου Λέσχη ΟΤΕ Κομοτηνής  Π.Κ. ΟΤΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου